دریل واگن

واگن دریل نوع دیگر از سیستم حفاری ضربه ای است که چالزن از طریق تسمه ها به دکل نصب گردیده و به صورت خشاب وار بر روی دکل بالا و پایین می شود. و مجموعه چالزن و دکل بر روی ارابه دو یا سه چرخ لاستیکی سوار

                    .واگن دریل با زوایای مختلف می تواند چال حفر کند که در مجموع چال با واگن دریل در مقایسه با انواع چکش های حفاری در شرایط یکسان از نظر سنگ با سهولت و کیفیت بهتری انجام می گیرد

از واگن دریل برای حفر چال هایی با عمق ۴۵ متر (۱۵۰ فوت) و قطر تا ۵/۴ اینچ برای سنگ­های نیمه سخت و سخت استفاده می شود . اما به طور رایج عمق چال هایی که با واگن دریل حفاری می شوند تا ۳۰ فوت است. طول لوله حفاری با توجه به نوع ایجاد کننده ی تراست و واگن دریل متفاوت است.محل استقرار واگن دریل(دستگاه چالزنی ارابه ای)مسطح و شیب آن مطمئن باشد به گونه ای که خطر لغزش یا واژگون دستگاه وجود نداشته باشد

واگن دریل با زاویه های مختلف می تواند چال حفر کند در مجموع حفر چال با واگن دریل در مقایسه با انواع چکش های حفاری در شرایط یکسان از نظر سنگ با سهولت و کیفیت بهتری صورت می گیرد . از واگن دریل می توان برای حفر چال هایی با عمق تا ۴۵ متر (۱۵۰ فوت) و قطر تا ۲/۱ ۴ اینچ برای سنگهای نیمه سخت و سخت استفاده کرد . اما به طور رایج عمق چال هایی که با واگن دریل حفاری می شوند تا ۹ متر ( ۳۰ فوت) است طول لوله حفاری با توجه به نوع ایجاد کننده ی تراست و واگن دریل متفاوت است.

بعضی از واگن دریل ها پایه های زنجیری دارند. علت استفاده از پایه های زنجیری ، سرعت در انتقال آنها بخصوص در شرایط صعب العبور است . این نوع واگن دریل ها قادر هستند چال هایی با قطر تا ۶ اینچ (۱۵سانتی متر ) را حفاری کنند.

Copyright © 2015 - www.afshartajhiz.com All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI