درام کاتر

درام کاتر دستگاهی برای حفاری است که بر اساس آخرین فن آوریهای روز دنیا ساخته و درکارخانه میتسوئی میکه با موفقیت آزمایش شده است.شرکت ماشین سازی میتسوئی میکه درسال گذشته بیش از 1800عدد از این دستگاه را ب

درام کاتر دستگاهی برای حفاری است که بر اساس آخرین فن آوریهای روز دنیا ساخته و درکارخانه میتسوئی میکه با موفقیت آزمایش شده است.شرکت ماشین سازی میتسوئی میکه درسال گذشته بیش از 1800عدد از این دستگاه را برای سوارشودن روی بیل مکانیکی هیدرولیکی در شهرک صنعتی دنیا ، ژاپن تولید و به بازار جهانی تحویل داده است ، با این تجربه میتسوئی میکه مدل جدید سری G را که ساختار بالایی را نسبت به مدلهای سری A , S  دارا می باشد . این دستگاه حفاری می تواند از انجام کارهایی که تا به حال دیگر حفر کنندگان نشان داده اند کارائی بیشتری داشته باشد .

Copyright © 2015 - www.afshartajhiz.com All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI