آسانسور ضد انفجار

آسانسور های ضد انفجار و ضد گردوغبار این استاندارد بمنظور تقسیم بندی مکانهایی که امکان وجود بخارات وگازهای قابل اشتعال در آنها می باشد ، و جهت ارائه راهکار و انتخاب لوازم و تجهیزات مناسب با این مکانها

آسانسور های ضد انفجار و ضد گردوغبار

این استاندارد بمنظور تقسیم بندی مکانهایی که امکان وجود بخارات وگازهای قابل اشتعال در آنها می باشد ، و جهت ارائه راهکار و انتخاب لوازم و تجهیزات مناسب با این مکانها تهیه شده است .

طبقه بندی بر طبق استانداردهای BS و CENELEC : در انگلستان و کشورهای اروپای متحد از طبقه بندی به نام zone استفاده می کنند که بر حسب تعریف موجود در استاندارد BS ، با عناوین zone 2 ,zone 1 ,zone 0,  نامگذاری شده اند :

Zone 0 :محیطی است که در آن آمیزه ای از گاز – هوای قابل انفجار ، یا به صورت دائمی و یا برای مدت طولانی حضور دارد.

Zone1 : محیطی است که در ان تحت شرایط عادی ، امکان دارد که آمیزه ای از گاز هوای قابل انفجار پدید آید.

Zone 2 :محیطی است که در شرایط عادی ، مخلوطی از گاز – هوای قابل انفجار در آن وجود ندارد و یا اگر احتمالا پدید آید مدت آن کوتاه خواهد بود.

منابع ایجاد جرقه عبارتند از:

1- قوس های الکتریکی

2- جرقه های الکتریکی

3- شعله ها

4- سطوح داغ

5- الکتریسیته ساکن

6- ضربات مکانیکی

7- اصطکاک مکانیکی

8- جرقه بر اثر تراکم

9- تشعشعات الکترومغناطیسی

10- تشعشعات یونیزاسیون

11- انرژی اکوستیک


الكتريسيته ساكن :

هر گاه الكتريسيته توليد شده در محل توليد باقي بماند آنرا الكتريسيته ساكن می نامند.الكتريسيته ساكن نتيجه عدم توازن بين بارهای مثبت و منفی است.


جهت کاهش احتمال خطر انفجار باید یکی از دو راه زیر را انجام داد :

1 - ابتدا میزان گازهای قابل انفجار و مدت زمان حضور آنها را در اطراف مکانهایی که در آنها منابع حرارتی مثل جرقه شعله آتش حرارت را حذف کرد .

2 - با حذف عامل احتراق مانند جرقه گرما و شعله ....

حذف هر دو عامل فوق بطور کامل امکان پذیر نمی باشد ولی می توان با روشهایی تا حد امکان میزان دو عامل فوق را تا حد قابل قبولی کاهش داد (مانند تهویه مناسب یک محل بطور طبیعی ویا مصنوعی میزان گازهای قابل انفجار را کم نمودویا نصب علائم هشدار دهنده که انجام کارهای جرقه زا مانند جوشکاری و برشکاری در این مکانها ممنوع می باشد. ویا استفاده از تجهیزات ضد انفجار ویا EX explosion proof... )

Copyright © 2015 - www.afshartajhiz.com All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI