بالابر ویلچربر

طراحی ، ساخت و اجرای ویلچربر(معلولبر)هیدرولیکی مخصوص حمل ویلچر. سیستم های ویلچربر هیدرولیکی با قطعات آسانسور و کیفیت بالا با ابعاد مورد نیاز شما با قطعات آلمانی و ایتالیایی شیر برقی مخصوص آسانسور و پم

طراحی ، ساخت و اجرای ویلچربر(معلولبر)هیدرولیکی مخصوص حمل ویلچر. سیستم های ویلچربر هیدرولیکی با قطعات آسانسور و کیفیت بالا با ابعاد مورد نیاز شما با قطعات آلمانی و ایتالیایی شیر برقی مخصوص آسانسور و پمپ screw بی صدا

Copyright © 2015 - www.afshartajhiz.com All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI