آسانسور خودرو بر

امروزه به دنبال رشد جمعیت شهرنشین، افزایش تعداد و تراکم ساختمان‌ها و همچنین افزایش نسبی شهروندان دارای خودرو، مسئله تامین پارکینگ برای خوروها روز به روز جدی تر می‌شود. در این رابطه تاکنون اقداماتی نظی

امروزه به دنبال رشد جمعیت شهرنشین، افزایش تعداد و تراکم ساختمان‌ها و همچنین افزایش نسبی شهروندان دارای خودرو، مسئله تامین پارکینگ برای خوروها روز به روز جدی تر می‌شود. در این رابطه تاکنون اقداماتی نظیر احداث پارکینگ‌های طبقاتی سنتی و مکانیزه توسط شهرداری‌ها و یا توسط بخش خصوصی و اختصاص هرچه بیشتر حاشیه خیابان‌ها به محل‌های مجاز برای پارک موقت خودروها با کنترل پارکومتر و ... صورت پذیرفته است. همچنین الزامات تامین پارکینگ توسط شهرداری‌ها هر روز سخت‌گیرانه‌تر می‌شود. با این که اطلاع دقیقی از الزامات تامین پارکینگ در نقاط مختلف شهر تهران در دست نیست، ولی به طور مثال در منطقه سه شهرداری تهران برای احداث هر واحد یا هر یکصد متر مربع از بنا با کاربری مسکونی، اداری و تجاری به ترتیب حداقل یک، دو و سه واحد پارکینگ باید احداث گردد. از طرف دیگر طی دهه گذشته متوسط قیمت یک واحد پارکینگ در برخی مناطق تهران بین پانزده تا بیست برابر افزایش یافته که این به مراتب بالاتر از متوسط نرخ رشد قیمت ساختمان است.

Copyright © 2015 - www.afshartajhiz.com All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI